Miljön är viktig för oss

natl_3

Anneko skiljer sig åt från etablerade företag i branschen genom sin unika miljöprofil och sitt engagemang för att sprida ”miljötänk” till både leverantörer och kunder. Korten är helt svensktillverkade, klimatneutralt från början till slut.

Per capita är den svenska hälsningskortsmarknaden en av de största i världen, varje år köper svenskarna miljontals kort. Bara under perioden kring jul införskaffas över 20 miljoner hälsningskort. Detta har en direkt inverkan på miljön då trädavverkning, förorenande papperstillverkning och tryckprocesser bidrar till den globala uppvärmningen och andra miljöproblem.

Detta vill vi ändra på!

På Anneko vill vi hjälpa till att vara en del av lösningen med ett hundraprocentigt miljötänk.

Våran mission är att använda det mest miljövänliga papperet och den mest miljövänliga trycknings metoden tillgänglig idag för att formge unika pappers produkter som hyllar Sverige och dess underbara natur.

*Våra kort är gjorda av 100% återanvänt papper
*Vi använder oss av ett tryckeri som är svanen-licensierade (lic nr 341 442). Det innebär att hela processen, från idé till färdig produkt, är kontrollerad ur miljösynpunkt. Allt från papper, kemikalier, färger till avfall och utsläpp har kontrollerats gentemot stränga miljökrav.
* Våra produkter är gjorda i Sverige, så i miljösynpunkt är vi riktigt närproducerade ; )
* Våra produkter är klimatneutrala med hjälp av Respect.se
* I den mån det går försöker vi använda oss av leverantörer som är likasinnade och som tänker på miljön lika mycket som vi.
* Vi paketerar våra produkter med ett fröband, som det bara är att plantera!

Vad betyder Klimatneutral produkt?

Att ha en klimatneutral produkt betyder att produkten i sig inte påverkar den globala uppvärmningen.

För att Anneko ska kunna nå detta mål att ha klimatneutrala produkter tar vi hjälp av ett företag som heter Respect, som har satt upp ett handlingsprogram med följande delar:
* Kartläggning och beräkning av klimatpåverkan
* Åtgärdsprogram för att minska klimatpåverkan
* Kompensationsåtgärder för utsläpp som återstår, trots åtgärdsprogram
* Kommunikation

Hur går klimatkompensation till?

Kompensationen sker genom stöd till globala klimatprojekt. Respect arbetar med så kallade CDM-projekt (Clean Development Mechanism). Projekten följer Kyotoprotokollets intentioner och är certifierade av FN. Projekten leder till mätbara minskningar av växthusgasutsläpp genom energieffektivisering eller övergång till förnybar energi och leder till ökad social välfärd där de bedrivs.

Vem är Respect?

Respect är en organisation som erbjuder företag tjänster och verktyg inom hållbar utveckling och klimat. För mer information om Respect, gå till deras hemsidawww.respect.se